İcra İflas Hukuku

İcra iflas hukuku alacaklı ve borçlu arasındaki var olan ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara döken hukuk dalını ifade ediyor.  İcra iflas hukuku genel olarak borçlunun borcunu ödemediği takdirde nasıl bir hukuki sürece maruz kalacağını ifade eden bir alandır. Özellikle borçluyla alacaklılar arasındaki ilişkiyi anlatması ve resmi belgelere dayandırarak bu durumlar doğrultusunda icra iflas hukuku ile alacaklı borcunu bu hukuki yollar sayesinde alabilir. Çünkü kanuni yöntemlere başvurulduğunda her zaman haklı olan kişinin lehine sonuçlar alması mümkün olur. İcra iflas kanunları doğrultusunda hareket edileceği için bu hukuki süreç genelde alacaklı tarafından başlatılır.

İcra Hukuku

İcra hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun, alacaklı olan kişinin talebi üzerine, devlet soruyla taşınır veya taşınmaz mallarına el koymak suretiyle karşılanmasını ifade eden hukuki alandır. İcra konusunda pek çok kişiye gerek kurum olarak gerek şahıs olarak problemler yaşayabiliyor. Kişi ya da kurumlar bu problemleri yaşadığından borçluya borç verdiklerine dair herhangi bir sözleşme ve kontrol ya da senet gibi belgeleri bulundurması gerekir. Bu belgelerle hareket edileceği için sonuçlar her zaman kişinin lehine olur.

Gerek icra sürecinin başlatılması gerek sonuçlandırılması gibi durumların her biri avukat tarafından sağlanabilir. Kişi kendi isteği doğrultusunda avukat aracılığıyla icra sürecinin başlamasını talep edilebilir.

İcra Hukuku Alanında Lehine Sonuçlanması

İcra hukuku alanında avukatlarla birlikte çalışarak her zaman meblağına kadar yüksek ya da düşük olursa olsun alacaklının icra yoluyla alınması mümkün olur.  İcra hukuk alanından alacaklı olan kişi haklı olduğu sürece er ya da geç durum sonuçlanarak kişinin lehine sonuçlar elde edilir. Böylelikle alacağını iyi bir şekilde tahsil ederek bu problemi ortadan kaldırmış olur.

İcra alanında sorun yaşamamak ve her zaman alacaklarını sorunsuz sadece hukuki yöntemlerle tahsil etmesi adına avukat da çalışmak doğru olur. İcra hukuku ile alakalı en iyi avukatlık hizmetlerini almak ve detaylı bilgi için https://www.kapitalhukuk.com/uzmanlik-alanlarimiz/icra-ve-iflas-hukuku/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir